הנתינה שלך תעשה הרבה.
הרבה אהבת ישראל.
הרבה אחדות.
הרבה מקום ליהדות ותורת ישראל.
הרבה לבבות מחוברים מחדש.