• ניתן להדליק בכל מקום בארץ לפי הזמן המתפרסם לעיר חיפה.
  • מותר לאחר רק לצורך גדול עוד 15 דקות אחרי הזמן של חיפה,
  • ניתן להקדים ולהדליק עד חצי שעה לפני כן. אם הדליקה לפני הזמן, עליה להימנע ממלאכה ולשמור את השבת מרגע ההדלקה.