קשר יהודי במכינות הקד”צ

שיתוף פעולה ייחודי נירקם בין מכינות קד”צ חילוניות וקהילות חרדיות צעירות השכנות להן.

התכנית מחברת בין המכינות והקהילות השכנות לפעילות שנתית עמוקה ואיכותית המאפשרת יצירת קשרים אישיים ארוכי טווח בין חניכי המכינה והצעירים החרדים, ומפעילה אותם במהלך שנת המכינה בלמידה ועשייה משותפת ומקרבת.

החניכים מצוותים לקבוצת המתנדבים בקשרים של אחד- על- אחד, ונפגשים אחת לחודש ליום עיון משותף באחד מנושאי הליבה של היהדות. הם חוגגים יחד לקראת חגים, וחווים יחד שבת מלאה וקסומה באירוח חם של הקהילה.

בשנת הלימודים תשפ”ב לקחו חלק בתכנית המלאה 24 מכינות קד”צ חילוניות ומעורבות ו20 קהילות ברחבי הארץ. בנוסף, עוד 6 מכינות התארחו למפגשים נקודתיים או לשבתון.