ניתן להיעזר בשעון שבת דירתי או כזה שמפעיל תקע ולכוונו מלפני שבת לזמנים הרצויים. ( אין לשנות את מקום הזיזים או את השעון כל השבת )

לגבי הפלטה של שבת –עליה לדלוק ברצף מכניסת השבת עד יציאתה.

אם רוצים שהיא תכבה בשעה שאין בה צורך יש לחבר אותה לפני שבת לטיימר תקע- שיכבה אותה בשעה היעודה.

יש להתייעץ עם מומחה, בקשר למכשירים עם חיישנים כגון מזגני אינוורטר ומקררים, שאדם גורם להפעלתם בפעולותיו השגרתיות. ניתן להתייעץ לגבי הדגם הספציפי שיש לכם בבית בטלפון: 0525610079