מפגשי “נעים להכיר” 

קשר יהודי הופך מוקדי חיכוך – להזדמנות!
בשנים האחרונות הציבור החרדי יוצא יותר ויותר ממגורים באזורים חרדיים קלאסיים לערים ושכונות כלליים. אזורים מעורבים אלו והחיכוך היומיומי, מעמיקים במקרים רבים את השסע, ומהווים סלע מחלוקת נוסף בין הציבורים.
קשר יהודי הרים את הכפפה ויוצר באזורים מעורבים רבים בארץ קבוצות מפגש של תושבים חילונים וחרדים מתוך מטרה לחפש יחד את השווה ולהעמיק את המכינה המשותף על חשבון השונה.
הקבוצות עוסקות בתכנים של זהות יהודית המאחדת את כולנו, ויוצרת חברויות ארוכות טווח בין שכנים ממגזרים שונים. הכח הקבוצתי מפיץ את הבשורה אל מעבר לסדרת המפגשים. משפחות המשתתפים יוצרות קשר ביניהן, שכנים מגיעים לעשות סעודות שבת יחד, ואווירה חדשה של אחדות מתחילה לנשב בשכונה.