• אין לשחק משחקים שיש בהם הרכבת מילים (שבץ נא) או ציורים (פזלים מכל סוג )
  • אין לשחק משחקים שיש בהם חיבור לחשמל
  • אין לשחק במשחקים שיש בהם הרכבות וחיבורים שמחזיקים מעמד לאורך זמן (לגו, קליק וכדו’)
  • אין לשחק משחקים שיש בהם מיון או הוצאת דבר שאינו רצוי מהשאר (רביעיות)
  • אין לשחק משחקים במים ובבריכה.
  • אין לשחק משחקים בחול.