חלות – לחמניות

מיץ ענבים / יין

נרות שבת

נייר טואלט חתוך – או ממחטות טישו

ספרי קריאה ומשחקים שאין בהם בעיה בשבת

(אם רוצים: סידור תפילה או “זמירון לשבת” המכיל את נוסחי הברכות והקידושים וכו)