אני רוצה להצטרף למהפכת החברותות
לשידור חוזר של הכנס
עכשיו במיוחד,
לומדים להיות
עם אחד!
הצטרפו עוד היום לשרשרת האחדות, קישרו קשרי חברותא חדשים ותזכו לחבר ולקרב את עם ישראל
קשר יהודי
קורא לך להצטרף למיזם "או חברותא"
לפעול לאחדות, להרבות באהבת ישראל ולא
רק לדבר עליה באמצעות
אלפי קשרי חברותא בין שומרי
מצוות ליהודים מתעניינם
כי אנשים אחים אנחנו
534
מצטרפים
חדשים ללימוד
בחברותא
פרטי יצירת קשר