-שבת-3.png

הדלקת נרות שבת

מאמר ייחודי על סודה של השבת