12092012114211_0129112100

הימים הנוראיים בהלכה ובאגדה

חוברת המחולקת ל2: חלק ראשון השקפה ולימוד על מהות הימים הנוראים, וחלק שני של הלכות מסודרות וברורות.