צ נצצנצ

הכרת הטוב

מאמר על מידת הכרת הטוב, מעלתה והדרך לקנות אותה