מצמ

להיות יהודי

חוברת של השקפה ומשחבה יהודית על מידות, הנהגות, ודרך חיים של יהודי.