992513

מגע הקסם

חוברת הכתובה בשפת ימינו בנושא "שמירת נגיעה"