-אישיות.jpg

סדר היום בהלכה ובאגדה

חוברת המחולקת ל2: חלק ראשון השקפה ולימוד על סדר היום של יהודי, וחלק שני של הלכות מסודרות וברורות.