-השנה.jpg

סדר ליל ראש השנה

חוברת שימושית לליל ראש השנה. הסימנים, ברכותיהם וטנעמיהם