ברוכה הבאה שנת שמיטה!

שנת תשפ"ב שמתחדשת עלינו בראש השנה, היא שנה לא רגילה בכל מובן. אחת לשבע שנים, שנה עברית נקראת "שנת שמיטה" ויהודי ארץ ישראל עוזבים את העבודה בשדות ונותנים לאדמה מנוחה בת שנה. למה זה? מה הרעיון? רלוונטי לימינו? ומה זה אומר בפועל? רוצה ללמוד על השמיטה עם חברותא אישי? בוא, מצטרפים מכאן! https://staging3.kesher-yehudi.com/join-form/