מפגש סיום לתכנית השנתית במכינת בית ישראל

צעירים חרדים משכונת גילה בירושלים וחניכי מכינה קד"צ בית ישראל במפגש לסיום תכנית שנתית מדהימה, מאותגרת קורונה. חשמל באוויר!