9 מכינות חדשות הצטרפו לתכנית

שנת תשפ"ב בורכה בהתחלות חדשות ומרגשות עם 9 מכינות קד"צ חדשות בתכנית! תבור רמת השופט, תבור נוף הגליל, רקיע, מנשרים קלו, אופקים למדע, הנגב, מוריה, בן שמן ודורות.